کاربران گرامی!

به ساعات تحویل سال 2010 نزدیک می شویم. سالی که به پایان می رسد برای بسیاری از کشورها، ملت ها و خانواده ها سال دشواری بود. مناقشات، فقر، گرسنگی، فجایع و بلایای آسمانی در جهان ادامه دارد. متاسفانه روزگار چنین است و جهان به تکامل نرسیده. حال وظیفه ملت هاست که سیاستمداران خویش را برانگیزند تا هر روز به عوض تصمیماتی که نتیجه ای جز فقر و ویرانی ندارند، جهت دستیابی به صلح تلاش کنند. چرا که این مردم هستند که حاکمان را انتخاب می کنند.

/ 0 نظر / 100 بازدید